Friday, August 23, 2019

Curs de formare continuaASOCIATIA DE PSIHOLOGIE APLICATA  IN DOMENIUL SECURITATII

NATIONALE DIN ROMANIA(APADSNRO)

Anunta inceperea inscrierilor pentru anul academic 2018 - 2019 la  cursul de formare  profesionala continua, intitulat „EVALUAREA PSIHOLOGICA  INDIVIDUALA  STANDARDIZATA  IN SELECTIA DE PERSONAL”, program de training planificat cu continut formativ pentru doua module de formare profesionala continua, acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania.
Acest program de training profesional a fost avizat de ambele comisii de specialitate ale CPR: Comisia de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala (conform avizului furnizorului de formare nr. RF-II-B-64 din 15.07.2009 si avizului CPR nr. 15/28.02.2015) si de catre Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor(conform avizului furnizorului de formare nr. RF-II-B-64 din 15.07.2009 si avizului CPR nr. 14/18.07.2014)  .

Important!
Participantii pot beneficia de reducerea valorii taxei, in baza voucherelor emise de Colegiul Psihologilor din Romania.

Organizator: Asociatia de Psihologie Aplicata in Domeniul Securitatii Nationale din Romania (APADSNRO)
Date de incepere a inscrierilor:  1 noiembrie  2018
Durata: 2 module beneficiind de materiale formative de training si autotraining a cate 2 zile fiecare (20 ore/modul)
Numar participanti: minim 10
Contact si formator: Psiholog principal dr. Gheorghe Pertea 
E-mail: ghepertea@gmail.com
Telefon: 0722-131.548, 0726 311 028
Locatia: Bucuresti, Bacau, Bistrita, Braila,Brasov, Baia Mare, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Satu Mare si in oricare alta localitate, daca se inregistreaza inscrierea a minimum 10 participanti.   

Modulul al II-lea de training, intitulat: Psihodiagnoza standardizata a personalitatii cu ajutorul chestionarelor in evaluarea si selectia personalului  se desfasoara sub supervizarea directa a formatorului si se planifica numai in weekend, dupa urmatorul orar: sambata (09.00 - 13.00,14.00 – 20.00) si duminica (9.00 – 15.00).Se utilizează chiturile adaptate de autor  in format „creion-hartie” de aplicare, scorare si interpretare a profilelor rezultate in urma copletarii raspunsurilor in formulare de raspunsuri tipizate de catre participantii la training,  insusindu-se pe aceasta cale structura interna a principalelor tipuri ale chestionarelor si inventarelor de personalitate clasice si moderne, validate si etalonate de autor atat mediu militar, cat si in cel civil.Pe langa formarea abilitatilor de utilizare a acestor instrumente standardizate de evaluare a profilului de personalitate in baza interiorizarii structurii interne de alcatuire acestora se stimuleaza autocunoasterea participantilor cu aceste instrumente standardizate.  Sunt livrate in format electronic materiale de curs pentru a caror insusire si aplicare sunt necesare in medie 20 ore/ modul de autotraining, totalizand pentru ambele module 40 ore (teorie si aplicatii practice)

Continutul celor doua module se refera la:

Modulul IPsihodiagnoza standardizata a aptitudinilor cognitive in evaluarea si selectia personalului (materialele formative ale modulului sunt livrabile fie numai in format electronic pentru autotraining, fie atat sub forma de training pentru aplicarea scorarea si interpretarea rezultatelor pe propria persoana sub supervizarea si indrumarea nemijlocita a formatorului, care pune la dispozitia participantilor kitul de utilizare a testului in format „creion-hartie” pe durata trainingului și autotrainingului).

Durata: 20 ore (20 credite profesionale CPR)

Modulul al II-lea: Psihodiagnoza standardizata a personalitatii cu ajutorul chestionarelor in evaluarea si selectia personalului (materiale formative sunt livrabile atat sub forma de training, cat si in format electronic pentru autotraining).

Durata: 20 ore (20 credite profesionale CPR)

Obiective:
1. aprofundarea cunoasterii stiintifice a modului de organizare si desfasurare a activitatii de evaluare psihologica individuala standardizata in selectie de personal (clasificare, repartizare, promovare), ca principala sarcina si competenta a psihologilor practicieni care activeaza in structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala si privata, cat si a acelora care au responsabiliti in securitatea si protectia capacitatii de munca in domeniul transporturilor si in siguranta traficului rutier, feroviar, naval si aerian(cele doua module ale cursului au fost acreditate si de Comisia de psihologia muncii, transporturilor si serviciilor);
2. formarea deprinderilor si a competentelor metodologice in activitatea de psihodiagnoza si evaluare psihologica individuala in scop de selectie a personalului, prin cunoasterea standardelor de calitate privind aplicarea în format „creion-hartie” si interpretarea datelor obtinute, in principal cu ajutorul probelor psihometrice standardizate (a testelor de aptitudini cognitive si a chestionarelor de personalitate), ce intra, obligatoriu, in componenata bateriilor de selectie psihologica a personalului.

Publicul tinta
• Psihologi cu drept de libera practica interesati de perfectionarea competentei de psihodiagnostician in domeniul psihologiei aplicate in securitatea nationala si privata si de psihologia aplicata in diferite organizatii de munca si in domeniul psihologiei transporturilor;
• Credite profesionale (CPR): pentru 40 (20 credite/modul)
• Psiholog formator: psiholog principal dr. Gheorghe Pertea

Documente necesare la inscriere:
• Cerere de inscriere (model cu 2 optiuni afisat pe pagina web a asociatiei);
• Copie dupa diploma de licenta sau adeverinta de licenta
• Copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul la persoanele de gen feminin);
• Copie CI (carte de identitate).

Programa analitica a cursului:

Modulul I: Psihodiagnoza standardizata a aptitudinilor cognitive in evaluarea si selectia personalului
1. Cadrul legal, conceptual si metodologic al selectiei si evaluarii psihologice: obligatii si responsabilitati ale psihologului evaluator;
2. Elaborarea sau achizitionarea si insusirea metodologiei de evaluare si selectie psihologica: etape, principii, structura: domenii ale evaluarii psihologice standardizate in institutii/firme;
3. Principalele categorii de probe standardizate (teste) utilizate in componenta bateriilor de selectie si evaluare psihologica a personalului in institutii/firme;
4. Identificarea, analiza, cuantificarea si evaluarea criteriilor psihologice relevante si a predictorilor pentru performantele cerute in diferite fise de post, functii, domenii si activitati profesionale (aplicatii-proiect: constituirea unor baterii standardizate minimale specifice de selectie si evaluare psihologica pentru funcții ce solicita candidati cu studii medii, cat si pentru functii ce solicita candidati cu studii superioare,  cu motivarea alegerii probelor utilizate);
5. Dovezi ale validitatii relative la criteriu (predictive) ale testelor de inteligenta generala si de aptitudini cognitive (studii de caz, aplicatii); 
6. Aplicarea în format „creion-hartie” a testelor de inteligenta generala neverbala/verbala in selectia si evaluarea psihologica a diferitelor categorii de personal (in functie de nivelul de scolaritate si durata formarii profesionale, securitatea si protectia muncii,siguranta traficului in transporturi, complexitatea solicitarilor psiho - intelectuale, etc..);
7. Valoarea testelor de aptitudini cognitive specifice (verbale, neverbale, perceptive, de atentie, de observatie, memorie, creativitate, psihomotrice, de raționament nonverbal și verbal, etc..) in bateriile de selectie si evaluare psihologica a personalului, in analiza si interpretarea rezultatelor, in fundamentarea deciziei si elaborarea avizului psihologic (predictiei);
8. Valoarea bateriilor multifunctionale si de aptitudini multiple in selectia si evaluarea psihologica a personalului (exemple, aplicatii).

Modulul al II-lea: Psihodiagnoza standardizata a personalitatii cu ajutorul chestionarelor in evaluarea si selectia personalului
1. Chestionarul – instrument principal in psihodiagnoza (evaluarea) dimensiunilor si structurilor personalitatii si pentru interpretarea profilului acesteia; cerinte, metode si strategii in construirea, adaptarea si utilizarea in format „creion hartie” a scalelor si chestionarelor de personalitate : calitatile psihometrice ale chestionarelor de personalitate utilizate in acest format;
2. Cunoasterea structurii interne a a principalelor categorii ale chestionarelor de personalitate utilizate in selectia si evaluarea psihologica a personalului cu studii elementare si medii; rolul evaluarii profilului structurii temperamentale a personalitatii in selectia de personal (exemple si aplicatii in format „creion-hartie” de aplicare, scorare si interpretare a rezultatelor);
3. Cunoasterea si interiorizarea structurii interne a  unor chestionare multifazice clasice si moderne de personalitate, utilizate in selectia si evaluarea psihologica a personalului, sau adaptate de autor de-a lungul  activitatii sale profesionale din literatura de specialitate straina(indeosebi rusă, engleza),pentru utilizarea  în formatul clasic de aplicare „creion-hartie”;
4. Cunoasterea si interiorizarea structurii interne, precum  si valoarea chestionarelor de tip BIG FIVE in selectia si evaluarea psihologica a personalului (exemple si aplicatii „creion-hartie”);
5. Importanta utilizarii chestionarelor tipologice in selectia si evaluarea psihologica a personalului (exemple si aplicatii in format „creion-hartie”);
6. Scale de personalitate pentru diagnoza si predictia unor trasaturi (factori) de personalitate, cu valoare clinica si operationala (exemple si aplicatii in format „creion-hartie”);
7. Valoarea chestionarelor de inteligenta emotionala in selectia si evaluarea psihologica a personalului (exemple si aplicatii in format „creion-hartie”);
8. Elaborarea avizului aptitudinal prognostic si a raportului in urma integrarii si interpretarii datelor cantitative si calitative ale evaluarii psihologice; principiile validarii testelor psihologice si a combinarii lor intr-o baterie de selectie. Calitatile testelor psihologice si ale bateriilor de selectie. Revalidarea (contravalidarea) si alternative la studiul de validare.
 

Inscriere si costuri: 
Pentru inscrierea si participarea la acest program de formare continua candidatii, in functie de nevoile de formare si perfectionare in evaluarea psihologica individuala standardizata a fiecarui participant, pot descarca  modelul de cerere de inscriere cu 2 optiuni afisat pe pagina asociatiei:

1. Optiunea de  inscriere pentru ambele module (inscriere pentru obtinerea materialelor formative in format electronic pentru ambele module, insa cu participarea directa numai  la trainingul modulului al II-lea la o taxa de participare- de 400 lei, cu certificarea a 40 de credite profesionale la fiecare specialitate pentru care a fost acreditat);

2. Optiunea de  inscriere pentru Modulul al II-lea de training: „Psihodiagnoza standardizata a personalitatii cu ajutorul chestionarelor in evaluarea si selectia personalului” (obtinerea in format electronic a materialului formativ numai pt. modulul al II-lea, insa cu participarea directa si la programul de training al acestui modul de aplicare, scorare si interpretare a profilului de personalitate rezultat, la o plata integrala de 300 lei si obtinerea a  20 de credite profesionale la fiecare specialitate pentru care a fost acreditat).
 

Precizari suplimentare:
1. Cursul se desfasoara sub forma de training si autotraining cu cele 2 optiuni de inscriere; numai modulul al II-lea se desfasoara  sub supervizarea directa a formatorului si se planifica numai in weekend, dupa urmatorul orar: sambata (09.00 - 13.00,14.00 – 20.00) si duminica (09.00 – 15.00).

 2. In functie de finalizarea inscrierilor si constituirea grupului de formare (minimum 10 participanti inscrisi), in fiecare localitate mentionata mai sus, se va anunta perioada de desfasurare a modulului de training (modulul al II-lea)sau, daca este cazul, prelungirea termenului de finalizare a inscrierilor in localitatea respectiva.

3. Modelele  cererere de inscriere si de contracte pentru participarea la acest training poate fi descarcat prin deschiderea site-ului asociatiei „Certificari si cursuri”, apoi „citeste mai mult”, sub subtitlul: „Evaluarea psihologica standardizata in selectia de personal”; completarea cererii de inscriere dupa modelul descarcat de pe site-ul mentionat si transmiterea acesteia impreuna cu fotocopiile dupa documentele necesare la inscriere, se transmit la adresa de e - mail: ghepertea@gmail.com.

4. Indata ce se inregistreaza inscrierea online a numarului minim de 10 participanti la modulul de training, in fiecare localitate, organizatorul va confirma constituirea grupului de formare din acea localitate si va anunta in timp util, perioada planificata, ora inceperii si locatia desfasurarii modulului de training, atat pe paginile asociatiei, cat si individual pe adresa de e-mail a fiecarui participant inscris;

5. Plata pentru participarea si obtinerea certificarii creditelor profesionale aferente in functie de optiunea de abilitare exprimata se face prin virament in contul RO80 RNCB 0082112390160001 (BCR-Unirea, CIF 25661865 - APADSNRO), sau cash (in prima zi a modulului al II-lea de training).

6. Formatorul se obliga in contractul individual de prestare a serviciului psihologic, incheiat cu fiecare cursant, sa asigure suportul de curs in format electronic si materialele necesare aplicatiilor (testele necesare), la inceputul modulului de training (modulul al II-lea), impreuna cu bibliografia suplimentara recomandata. 

Persoana de contact si formator: Psiholog principal dr. Gheorghe Pertea,

 telefon: 0722 131 5480726 311 028
 e-mail: ghepertea@gmail.com

Documente utile:

Contract ptr Curs de Formare Continua Modul 1 si Modul 2

Contract ptr Curs de Formare Continua Numai Modul 2

Contract ptr Curs de Formare Continua Numai Modul 1