Sunday, December 3, 2023

Curs de formare continuaASOCIATIA DE PSIHOLOGIE APLICATA  IN DOMENIUL SECURITATII

NATIONALE DIN ROMANIA(APADSNRO)

Anunta data de 1 septembrie 2019 pentru inceperea inscrierilor pentru anul academic 2019 - 2020 la  cursul de formare  profesionala continua, intitulat „EVALUAREA PSIHOLOGICA  INDIVIDUALA   STANDARDIZATA  IN

SELECTIA DE PERSONAL”, program de training planificat cu continut formativ pentru doua module de formare profesionala continua, acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania.
Programul trainingului a fost reacreditat pentru  perioada  de 5 ani (2015-2020) de catre CPR la propunerea comisiei de specialitate a IV-A: Comisia de psihologie pentru aparare, ordine publica și siguranta nationala(reacreditat conform Anexei 15/28.02.2015 la Avizul profesional dat furnizorului de formare Nr.RF-II-B din 15.07.2009) si la propunerea Comisiei a II-a de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor(potrivit Anexei nr. 14/18.07.2014 la acelasi aviz al furnizorului de formare profesionala nr. RF-II-B-64 din 15.07.2009). A se vedea si site-ul –alegericpr.ro, la pag. Registre, Registrul Furnizorilor de formare profesională_Partea a II-a Asociatii-aprobat în ședința CD al CPR din 12.07.2019 / pozitia 64/46 din 26.02.2015.

Organizator: Asociatia de Psihologie Aplicata in Domeniul Securitatii Nationale din Romania (APADSNRO)
Data de incepere a inscrierilor:  1 septembrie  2019
Durata: 2 module beneficiind de livrabile(materiale formative de training si autotraining), care fac posibila desfasurarea intensiva a cursului preponderent sub forma de aplicatii sub indrumarea directa a formatorului pe durata a 2 zile consecutive.

Credite profesionale CPR posibil de obtinut la acest curs in functie de optiunea de inscriere:minimum 20 numai per modulul 2(M2), maximum 40 pentru livrabilele ambelor module(M1+M2) -Specialitatea profesionala in care sunt valabile creditele CPR: in orice specialitate din domeniul psihologiei, in care se solicita treapta profesionala de practicant in regim autonom- din martie 2019 - prezent - sunt necesare minimum 10 credite in profesie/an(vezi Anexa 2 privind continutul dosarului de atestare profesionala de practicant in regim autonom, la punctul 9 - referitor la dovada formarii profesionale continue in specialitatea pentru care se solicita obtinerea atestatului de libera practica https://www.alegericpr.ro/index.php/depunere-dosare)

Numar participanti: minim 15
Formator: Psiholog principal dr. Gheorghe Pertea, supervizor si cadru didactic universitar(prof. asociat al Facultatii de psihologie din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti)

Date de contact: 
E-mail: ghepertea@gmail.com
Telefon: 0722-131.548
Weekend-ul si locatia desfasurarii cursului in 3 zone geografice:

  1. 16 - 17 noiembrie intr-una din localitatile:Bucuresti, Brasov, Buzau, Constanta, Craiova, Pitesti, Ploiesti
  2. 7 - 8  decembrie intr-una din localitatile: Arad, Alba Iulia, Deva, Sibiu, Timisoara
  3. 21 - 22 decembrie intr-una localitatile: Bacau, Braila, Focsani, Galati si Tulcea*.

I*Menționam ca localitatile care au acelasi weekend planificat de desfasurare a trainingului au fost grupate pe zone accesibile, limitrofe pentru cursanti, iar criteriul de alegere a localitatii in care se va desfasura cursul va fi localitatea din fiecare zona cu aceeasi data planificata de desfasurare a cursului in care s-au inregistrat si s-au acceptat cele mai multe cereri de inscriere. Grupul formativ  din fiecare zona va fi alcatuit din insumarea candidatilor inscrisi si acceptati(minimum 15 participanti, maximum 40), in ordinea inregistrarii cererilor, in localitatile care au aceeasi data de desfasurare a cursului, iar grupul va functiona in localitatea din acea zona, avand  cei mai multi participanti. Aceasta localitate, cat si adresa salii de curs, precum si agenda celor 2 zile de training, vor fi  anuntate in timp util pe adresa de e-mail a fiecarui participant pana la data desfasurarii evenimentului in zona geografica respectiva.

  Modulul al II-lea de training, intitulat: Psihodiagnoza standardizata a personalitatii cu ajutorul chestionarelor in evaluarea si selectia personalului  se desfasoara sub supervizarea directa a formatorului in weekend-ul  planificat, dupa urmatorul orar: sambata (09.00 – 18.00) si duminica (9.00 – 16.00).Se utilizează chiturile adaptate de autor  in formatul „creion-hartie” de aplicare, scorare si interpretare a profilelor rezultate in urma copletarii raspunsurilor de catre participantii la training, la chestionarele aplicate drept model, insusindu-se pe aceasta cale structura interna a principalelor tipuri de chestionare si inventare de personalitate clasice si moderne, validate si etalonate in cadrul experientei profesionale acumulate de peste 45 de ani a autorului, atat in mediu militar, cat si in cel civil. In plus, pe  langa formarea abilitatilor de utilizare a acestor instrumente standardizate de evaluare a profilului de personalitate in baza interiorizarii structurii interne a modelelor de chestionare aplicate,  se stimuleaza si autocunoasterea participantilor cu aceste instrumente de psihodiagnostic.  Sunt livrate in format electronic materiale de curs pentru a caror insusire si aplicare sunt necesare in medie 20 ore/ modul de training si autotraining, totalizand pentru ambele module 40 ore (teorie si aplicatii practice)

Continutul celor doua module se refera la:

Modulul IPsihodiagnoza standardizata a aptitudinilor cognitive in evaluarea si selectia personalului (materialele formative ale modulului sunt livrabile pentru cei interesati, numai in format electronic pentru autotraining si insusirea modului de aplicare a unei baterii multifunctionale aptitudinale, scorarea si interpretarea rezultatelor pe propria persoana, in mod independent, punandu-se la dispozitia participantilor care au optat  la inscriere si pentru acest modul I,  kitul de utilizare in format „creion-hartie”, a fiecarui test component al bateriei.Totodata autorul transmite prin suportul de curs in format electronic si documentatia aferenta elaborata de catre acesta privind dovezi ale valoarii psihodiagnostice si prognostice a fiecarui test din componenta bateriei aptitudinale multifunctionale, rezultate din experienta sa practica, privind utilizarea acesteia in evaluarea diferitelor categorii de personal, atat din mediul ocupational militar, cat si din mediu civil.

Durata insusirii materialelor formative prin autotraining: 20 ore (20 credite profesionale CPR)

Modulul al II-lea: Psihodiagnoza standardizata a personalitatii cu ajutorul chestionarelor in evaluarea si selectia personalului (materiale formative sunt livrabile atat sub forma de training, cat si in format electronic pentru autotraining).

Durata insusirii materialelor formative: 20 ore (20 credite profesionale CPR)
Obiective generale pentru ambele module:
1. aprofundarea cunoasterii stiintifice a modului de organizare si desfasurare a activitatii de evaluare psihologica individuala standardizata in selectie de personal (clasificare, repartizare, promovare), ca principala sarcina si competenta a psihologilor practicieni care activeaza in structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala si privata, cat si a acelora care au responsabiliti in securitatea si protectia capacitatii de munca in organizatii;
2. formarea deprinderilor si a competentelor metodologice in activitatea de psihodiagnoza si evaluare psihologica individuala in scop de selectie a personalului, prin cunoasterea standardelor de calitate privind aplicarea în format „creion-hartie” si interpretarea datelor obtinute, in principal cu ajutorul probelor psihometrice standardizate (a testelor de aptitudini cognitive si a chestionarelor de personalitate), ce intra, obligatoriu, in componenata bateriilor de selectie psihologica a personalului.
Publicul tinta
• Psihologi cu drept de libera practica interesati de perfectionarea competentei de psihodiagnostician in domeniul psihologiei aplicate in securitatea nationala, publica si privata si de psihologia aplicata in diferite organizatii de munca, cat si in domeniul psihologiei transporturilor;
• Credite profesionale (CPR): pentru ambele module-40 (20 credite/modul)
Documente necesare la inscriere:
-Cerere de inscriere (model cu 2 optiuni afisat pe pagina web a asociatiei);
-Copie dupa diploma de licenta sau adeverinta de licenta in psihologie

-Copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul la persoanele de gen feminin);
-Copie CI (carte de identitate).

Programa analitica a cursului:

Modulul I: Psihodiagnoza standardizata a aptitudinilor cognitive in evaluarea si selectia personalului
1. Cadrul legal, conceptual si metodologic al selectiei si evaluarii psihologice: obligatii si responsabilitati ale psihologului evaluator;
2. Elaborarea sau achizitionarea si insusirea metodologiei de evaluare si selectie psihologica: etape, principii, structura: domenii ale evaluarii psihologice standardizate in institutii/firme;
3. Principalele categorii de probe standardizate (teste) utilizate in componenta bateriilor de selectie si evaluare psihologica a personalului in institutii/firme;
4. Identificarea, analiza, cuantificarea si evaluarea criteriilor psihologice relevante si a predictorilor pentru performantele cerute in diferite fise de post, functii, domenii si activitati profesionale (aplicatii-proiect: constituirea unor baterii standardizate minimale specifice de selectie si evaluare psihologica pentru funcții ce solicita candidati cu studii medii, cat si pentru functii ce solicita candidati cu studii superioare,  cu motivarea alegerii probelor utilizate);
5. Dovezi ale validitatii relative la criteriu (predictive) ale testelor de inteligenta generala si de aptitudini cognitive (studii de caz, aplicatii); 
6. Aplicarea în format „creion-hartie” a testelor de inteligenta generala neverbala/verbala in selectia si evaluarea psihologica a diferitelor categorii de personal (in functie de nivelul de scolaritate si durata formarii profesionale, securitatea si protectia muncii,siguranta traficului in transporturi, complexitatea solicitarilor psiho - intelectuale, etc..);
7. Valoarea testelor de aptitudini cognitive specifice (verbale, neverbale, perceptive, de atentie, de observatie, memorie, creativitate, psihomotrice, de raționament nonverbal și verbal, etc..) in bateriile de selectie si evaluare psihologica a personalului, in analiza si interpretarea rezultatelor, in fundamentarea deciziei si elaborarea avizului psihologic (predictiei);
8. Valoarea bateriilor multifunctionale si de aptitudini multiple in selectia si evaluarea psihologica a personalului (exemple, aplicatii).

Modulul al II-lea: Psihodiagnoza standardizata a personalitatii cu ajutorul chestionarelor in evaluarea si selectia personalului
1. Chestionarul – instrument principal in psihodiagnoza (evaluarea) dimensiunilor si structurilor personalitatii si pentru interpretarea profilului acesteia; cerinte, metode si strategii in construirea, adaptarea si utilizarea in format „creion hartie” a scalelor si chestionarelor de personalitate : calitatile psihometrice ale chestionarelor de personalitate  utilizate in acest format;
2. Cunoasterea structurii interne a principalelor categorii ale chestionarelor de personalitate utilizate in selectia si evaluarea psihologica a personalului cu studii elementare si medii; rolul evaluarii profilului structurii temperamentale a personalitatii in selectia de personal (exemple si aplicatii in format „creion-hartie” de aplicare, scorare si interpretare a rezultatelor);
3. Cunoasterea si interiorizarea structurii interne a  unor chestionare multifazice clasice si moderne de personalitate, utilizate in selectia si evaluarea psihologica a personalului, sau adaptate de autor de-a lungul  activitatii sale profesionale din literatura de specialitate straina(indeosebi rusă, engleza),pentru utilizarea  în formatul clasic de aplicare „creion-hartie”;
4. Cunoasterea si interiorizarea structurii interne, precum  si valoarea chestionarelor de tip BIG FIVE in selectia si evaluarea psihologica a personalului (exemple si aplicatii „creion-hartie”);
5. Importanta utilizarii chestionarelor tipologice in selectia si evaluarea psihologica a personalului (exemple si aplicatii in format „creion-hartie”);
6. Scale de personalitate pentru diagnoza si predictia unor trasaturi (factori) de personalitate, cu valoare clinica si operationala (exemple si aplicatii in format „creion-hartie”);
7. Valoarea chestionarelor de inteligenta emotionala in selectia si evaluarea psihologica a personalului (exemple si aplicatii in format „creion-hartie”);
8. Elaborarea avizului aptitudinal prognostic si a raportului in urma integrarii si interpretarii datelor cantitative si calitative ale evaluarii psihologice; principiile validarii testelor psihologice si a combinarii lor intr-o baterie de selectie. Calitatile testelor psihologice si ale bateriilor de selectie. Revalidarea (contravalidarea) si alternative la studiul de validare.
 Inscriere si costuri: 
Pentru inscrierea si participarea la acest program de formare continua candidatii, in functie de nevoile de formare si perfectionare in evaluarea psihologica individuala standardizata a fiecarui participant, pot descarca  modelul de cerere de inscriere cu 2 optiuni afisat pe pagina asociatiei:

1. Optiunea nr. 1 de  inscriere pentru ambele module (inscriere pentru obtinerea materialelor formative in format electronic pentru ambele module, plus- participarea directa la trainingul modulului al II-lea la o taxa de participare- de 400 lei, cu certificarea a 40 de credite profesionale pentru specialitatea-psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale(publice si private) pentru insusirea cunostintelor si formarea unor abilitati  de utilizare in format „creion-hartie”,  atat a unor  probe standardizate de psihodiagnoza a profilului aptitudinal, cat si a unor probe standardizate de tip chestionar in evaluarea psihologica individuala a candidatilor pentru permis de arma supusa autorizarii-letala sau neletala;

2. Optiunea nr. 2 de  inscriere, numai pentru livrabilele Modulului al II-lea de training: „Psihodiagnoza standardizata a personalitatii cu ajutorul chestionarelor in evaluarea si selectia personalului” (obtinerea in format electronic a materialului formativ  numai pt. modulul al II-lea, plus participarea directa la programul de training al acestui modul de aplicare, scorare si interpretare a profilului de personalitate rezultat, la o plata integrala de 300 lei cu obtinerea a  20 de credite profesionale pentru specialitatea-psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale, publice si private, pentru insusirea cunostintelor si formarea unor abilitati  de utilizare in format „creion-hartie”in evaluarea psihologica individuala a personalului pentru permis de arma supusa autorizarii-letala sau neletala.
 Precizari suplimentare:
1. Cursul se desfasoara sub forma de training(M-II) si autotraining(M-I-numai ca tema pt. acasa), avand cele 2 optiuni de inscriere; numai modulul al II-lea se desfasoara  sub forma de training cu supervizarea directa a formatorului  in weekend-ul planificat, dupa urmatorul orar: sambata (09.00 - 18.00) si duminica (09.00 – 15.00).

 2. Modelul de  cererere de inscriere si modelele de contracte pentru cele 2 optiuni de participare la  training pot fi descarcate prin deschiderea site-ului asociatiei „Certificari si cursuri”, apoi „citeste mai departe”, sub subtitlul: „Evaluarea psihologica standardizata in selectia de personal”; completarea cererii de inscriere dupa modelul descarcat de pe site-ul mentionat si transmiterea acesteia impreuna cu fotocopiile dupa documentele personale necesare la inscriere se va face pe adresa de e - mail: ghepertea@gmail.com.

3. In cazul in care cu o saptamana inaintea weekend-ului planificat de desfasurare a trainingului in localitatile din zona circumscrisa, nu se inregistreaza  prin insumarea cererilor de inscriere numarul minim de 15 participanti, se anunta decizia de continuare a inscrierilor pana la o anumita data si replanificarea cursului de formare continua in acea zona.

4. Plata pentru participarea si obtinerea certificarii creditelor profesionale aferente in functie de optiunea de abilitare exprimata se face prin virament in contul RO80 RNCB 0082112390160001 (BCR-Unirea, CIF 25661865 - APADSNRO), sau cash (in prima zi a modulului al II-lea de training).

5. Formatorul se obliga in contractul individual de prestare a serviciului psihologic, incheiat cu fiecare cursant, sa asigure suportul de curs in format electronic si materialele necesare aplicatiilor (testele necesare), la inceputul modulului de training (modulul al II-lea), impreuna cu bibliografia suplimentara recomandata. 

Persoana de contact si formator: Psiholog principal dr. Gheorghe Pertea,

 telefon: 0722 131 548
 e-mail: ghepertea@gmail.com

Documente utile:

Cerere de Inscriere cu 2 optiuni:Optiunea nr. 1 –Inscrierea pentru livrabilelor ambelor module (Modul I si Modul al II-lea) si Optiunea nr. 2-Inscrierea numai pentru Modulul al II-lea

 

Contract ptr Curs de Formare Continua Modul I si Modul al II-lea

Contract ptr Curs de Formare Continua Numai pentru Modul al II-lea