Friday, August 23, 2019

Curs de formare complementara (2 ani) - Psihologie aplicata in domeniul securitații naționale, publice și private 

 

 

ASOCIATIA DE PSIHOLOGIE APLICATA IN DOMENIUL SECURITATII

NATIONALE DIN ROMANIA (APADSNRO)

Anunta continuarea  inscrierilor incepute la 1 octombrie 2018 pana la finalizarea acestora pentru completarea grupurilor formative  si  participarea la cursul de formare profesionala complementara cu durata de 2 ani (2018-2020), organizat si desfasurat  in localitatile: BUCURESTI, BACAU, BAIA MARE, BRASOV, CLUJ-NAPOCA, CONSTANTA, DEVA, IASI, GALATI, SATU MARE si  SIBIU, intitulat:

 „Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale, publice si private”

 In functie de evolutia inregistrarii cererilor de inscriere și constituirea grupului formativ de minimum 15 participanti intr-o localitate,  programul poate fi organizat si în alte localitați.

Programul cursului au fost acreditat pentru  perioada  de 5 ani (2011-2016) și reacreditat (2017-2022) de catre CPR la propunerea comisiei de specialitate a IV-A: Comisia de psihologie pentru aparare, ordine publica și siguranta nationala(acreditat prin Anexa 3/15.07.2011 și  reacreditat prin Anexa 19/04.03.2017 la Avizul profesional dat furnizorului de formare Nr.RF-II-B din 15.07.2009). Taxa integrala pentru cei 2 ani de participare la această modalitate de formare profesională postuniversitară este de 3200 lei, achitabila in 4 rate egale a cate 800 lei / semestru, cu posibilitatea defalcarii acesteia  in 2 subrate a cate 400 lei / trimestru/modul. In cei 2 ani sunt planificate 8 module. In fiecare modul sunt transmise cunoștinte si formate competente pentru 1-3 teme / discipline de specialitate.

Modelul cererii de inscriere îl gasiti mai jos si poate fi descarcat de pe aceasta pagina a site-ului asociației - www.apadsnro.ro.

Cerere de inscriere pentru participarea la cursul de formare profesională complementară, intitulat:„Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale,publice si private”.

Documentele  necesare la inscriere, pentru admiterea la aceasta modalitate de formare, sunt:

1.     Cererea de inscriere (model care poate fi poate fi descarcat de aici);

2.     Copia dupa diploma de licenta in psihologie sau adeverinta de licenta in psihologie;

3.     Copia dupa certificatul de casatorie(daca este cazul la persoanele de gen feminin);

4.     Copia CI (carte de identitate).

Perioada si locul de desfasurare a primului modul al cursurilor in fiecare localitate mentionata mai sus vor fi stabilite și anuntate fiecaruia dintre candidatii inscrisi, indata ce se finalizeaza inscrierile in acea  localitate(se ocupa numarul  minim de locuri - 15 participanti).

           Prezentam in continuare programul de formare profesionala complementara pentru specializarea:    

„PSIHOLOGIE APLICATA IN DOMENIUL SECURITATII NATIONALE, PUBLICE SI PRIVATE”

Formatori - psihologi principali si supervizori:  psih. principal dr. Gheorghe Pertea, psih. principal dr. Constantin Edmond Cracsner, psih. principal dr. Florian Gheorghe, psih.principal dr.Sintion Filaret, psih. principal dr. Marius Milcu, psih. principal dr. Ion Duvac, psih. principal dr. Darius Mihai Turc si psih. principal Silvia Isari.

Scop

Cursul asigura pregatirea profesionala complementara pentru absolventii cu 3 ani în sistem Bolognia, sau cu durata de 4 ani ai facultatii de psihologie, incadrati sau care doresc sa candideze pentru un post in structuri ale securitatii nationale, publice si private,  cat si pentru cei care si-au infiintat cabinet individual de psihologie si doresc sa obtina atestat de libera practica ca psiholog practicant, in regim autonom avand competente in avizarea aptitudinala pentru obtinerea permisului de arma supusa autorizarii (letala sau neletala).

Important!

Participantii pot beneficia de reducerea valorii taxei, in baza voucherelor emise de Colegiul Psihologilor din Romania.

Cursul este o conditie obligatorie, ca si masterul in domeniul de specialitate, pentru a trece de la treapta profesională de debutant sau de psiholog în supervizare la treapta de psiholog practicant autonom. Accesul la treapta profesională de psiholog specialist în regim autonom, dupa absolvirea acestei modalitati de formare complementara postuniversitară, se obtine, in cazul cumulat, fie al   absolvirii inainte de acest curs a facultatii de psihologie la zi cu durata de 4 ani, fie, in cazul absolvirii facultatii de psihologie cu durata de 3 ani, dupa absolvirea a cel putin  a unui program de master in alta specialitate acreditat de CPR.

Forma de învatamant:

Cursul se organizeaza pe durata  celor 2 ani in sistem modular zi, avand in total 8 module tematice. Fiecare modul include transmiterea cunostintelor si formarea abilitatilor practice pentru 1-3 tematici sau discipline fundamentale si de specialitate.Desfasurarea fiecarui modul tematic este planificata  în weekend, cu asigurarea a 15-20 ore predare/modul (asigurand note de curs in format electronic pentru 56-84 ore de studiu individual/tema/disciplina).  La incheierea unui semestru modulul de evaluare se va desfasura tot in perioada de weekend, dupa urmatorul orar: sambata 09.00-14.00 si 15.00-20.00 si duminica 09.00-15.00).  Fiecare formator va asigura suportul de curs in format electronic plus resursele bibliografice obligatorii si suplimentare aferente disciplinei predate si domeniului de studiu.

 

Conditie de organizare si desfasurare a cursurilor:

Cursurile se organizeaza si desfasoara  in grupuri de minimum 15 persoane admise si maximum 40.

Forma de evaluare:

Evaluarea semestriala se efectueaza pe baza de teste de cunostinte, referate sau aplicatii practice. Absolvirea cursurilor se face pe baza unui examen constand in elaborarea si sustinerea unui proiect de cercetare în specialitate. 

Precizari suplimentare:

1. Organizatorul se obliga, in contractul individual de prestare a  serviciului psihologic (vezi modelul de contract pe pagina web: www.apadsnro.ro), incheiat cu fiecare cursant, sa asigure  suportul de curs in format electronic, cel tarziu la inceputul fiecarui modul, impreuna cu bibliografia suplimentara recomandata.

2. Inscrierile pentru aceste cursuri si obtinerea detaliilor de plata si organizare se fac prin e-mail, la adresa ghepertea@gmail.com.

3. Constituirea grupei se realizeaza in ordinea înscrierilor, iar grupul formativ este alcatuit din minimum 15 participanti.

4Taxa integrala de scolarizare pentru  acest  curs de specializare  este de 3200 lei, achitabilă  în cel mult 8 rate egale, adică 400 lei / modul;

5. Platile se vor face prin virament, in contul RO80 RNCB 0082112390160001 (BCR-Unirea, CIF 25661865 - APADSNRO), sau cash in prima zi a fiecarui modul;

7. Alte detalii si anunturi legate de desfasurarea cursurilor de formare complementara mentionate vor fi afisate pe site-ul Asociatiei de Psihologie Aplicata in Domeniul Securitatii nationale din Romania www.apadsnro.ro si pe site-ul www.despresuflet.ro.

8. Organizatorul cursului se obliga, in contractul individual de serviciu psihologic (vezi modelul de contract pe pagina web: www.apadsnro.ro) incheiat cu fiecare cursant, sa asigure  suportul de curs in format electronic, la fiecare disciplina predata, cel tarziu la inceputul fiecarui modul, impreuna cu bibliografia suplimentara recomandata.

 Pentru detalii privind intregul program de formare:

Telefoane de contact: 0722131548; 0726311028

mail:  ghepertea@gmail.com,

pag. web www.apadsnro.ro

  Bd. Hristo Botev nr.24, et.2, ap. 3, sector 3, Bucuresti

Director de program si presedinte APADSNRO

 Psiholog principal dr. Gheorghe PERTEA    


Prezentarea programei analitice a cursului de formare profesională complementară organizat de  APADSNRO